EQUIP DOCENT CURS 16/17

– MARTA GALDÓN LLORENS: Mestra de suport d’Educació Infantil.

– MAGDALENA LLINARES MARTÍNEZ: Educació Infantil 3 anys “La clase dels peixos”.

– AITANA MORALES GALIANA: Educació Infantil 4 anys “La classe de les granotes”.

– SANDRA DOMENECH: Educació Infantil 5 anys “La classe dels elefants”.

– ESTER VINACHES RAMIS: Primer de Primària.

– MARÍA PINILLA MELIÀ: Segon de Primària.

– FRANCISCA GARCÍA CORTÉS: Tercer de Primària.

– CONCEPCIÓN COMPANY MAURI: Quart de Primària.

– MªJOSEFA SELLÉS BAIDAL: Cinqué de Primària.

– EMILIO PASTOR TORRES: Especialista de Primària.

– JERÓNIMO LLORCA VAELLO: Educació Física i tutor de sisé de Primària.

– FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ: Anglés.

– MªPILAR ONTAÑÓN GONZÁLEZ: Pedagogia Terapeutica.

– JULIANA SAVALL CABRERA: Religió.

– LLUM GRAU BORRAS: Audició i Llenguatge.

– ELENA JIMÉNEZ GARCERÁ: Educació Musical.

 

L’horari d’atenció a pares durant el curs escolar 2016/2017 será:

  • Dimecres de 14 a 15 hores.